Rólunk

Az egyesület tevékenysége:

 • képviseli a tagok, a helyi gazdaszövetkezetek, családi gazdálkodók és az egyéni mezőgazdasági termelők érdekeit a jogalkotásban illetve a helyi önkormányzat, szakhatóságok, bíróságok és más szervek előtt;
 • állást foglal, javaslatot tesz és véleményt nyilvánít a mezőgazdaságot, illetve a gazdálkodókat vagy a gazdálkodást érintő bármilyen kérdésben;
 • segítséget nyújt a tagjainak az európai uniós ismeretek, információk megszerzéséhez;
 • folyamatosan tájékoztatja a tagjait az európai uniós és nemzeti szabályok változásairól, az agrár- és vidékfejlesztés segítő programok lehetőségeiről, az európai uniós kutatási eredményekről és fejlesztési lehetőségekről, továbbá e tevékenységekhez kapcsolódó termelési, kereskedelmi és pénzügyi konstrukciókról;
 • folyamatosan tájékoztatja tagjait a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) képviselőinek az egyes bizottságok munkájában végzett tevékenységéről és a döntések eredményeiről;
 • elfogadja és támogatja a MAGOSZ illetve a megyei gazdaköri szövetség céljait, tevékenységét, és tiszteletben tartja döntéseit. Az országos és a megyei gazdaköri szövetség tagjaként, részt vesz annak döntéshozatalában és tevékenységében;
 • gazdasági tárgyú előadásokat, szakmai és tudományos programokat szervez a tagság ismereteinek bővítésére;
 • támogatja mintagazdaságok beszerző, értékesítő, szolgáltató, termelő szövetkezetek és szervezetek szervezését és a tapasztalatok átadását, a gazdakörök, gazdálkodók, gazdaszövetkezetek,családi gazdálkodók és egyéni mezőgazdasági termelők részére;
 • támogatja a termesztési adottságoknak legmegfelelőbb növényi kultúrák elterjesztését, a tájjellegű minőségi termékek előállítását;
 • segítséget ad a fiatal agrárvállalkozóknak a gazdasági ismeretek elsajátításához, a föld, a növények, az állatok, a természetes környezet értékeinek megismeréséhez;
 • kapcsolatot tart a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei vezetőivel.
 • tagjainak rendszeres találkozási lehetőséget biztosít, előmozdítja szabadidejük hasznos és kulturált eltöltését;
 • támogatja a környezetkímélő eljárások és technológiák bevezetését és alkalmazását.
 • figyelemmel kíséri a „települési agrárgazdasági bizottságok", és a földbizottságok munkáját, és jelzéssel él a helyi gazdák érdekeit sértő döntések ellen, melyekért cserébe az Egyesület semmilyen ellenszolgáltatást vagy juttatást nem kér és nem vár el.