Elnökség

Az egyesület elnöke

Kauserné Dr. Szabó Virág

Az elnökség tagjai

Kovács Márk Tamás

Csete Dávid

Fauszt Zoltán

Dewathné Molnár Anita

Elnökségi ülés 2022.01.31.